Alumner


Tove Wikehult

Tove är masterstudent i statsvetenskap på Göteborgs Universitet, där hon även tog sin kandidatexamen i statsvetenskap. Under sin studietid har hon studerat internationella relationer på Science Po i Lyon och gjort praktik på den svenska FN-representationen i Genève, där hon jobbade med humanitära frågor och migration. Hon har tidigare jobbat som forskarassistent på Göteborgs Universitet och Leicester University. Tove är speciellt intresserad av genusfrågor, demokratisering och institutionell teori.

Laura Lungu

Laura gör just nu sin Master i Comparative Politics vid Konstanz Universitet och Göteborgs Universitet. Efter att ha avslutat sina kandidatstudier i internationella relationer och europeiska studier i Cluj-Napoca, Rumänien, arbetade hon vid Centre Européen Robert Schuman, Metz, och hjälpte till att organisera utbyten för unga över hela Europa. Laura är intresserad av korruption, kvalitet på governance och endogent skapande av politiska preferenser och hoppas i framtiden vara forskare inom statsvetenskap på dagtid och aktivist för social rättvisa på nattetid. Hon älskar också böcker, berättande spel och grammatiska regler. Hennes arbetsuppgifter på GLD kommer att ge henne möjlighet att tillämpa de kunskaper inom dataanalys och forskningsdesign hon fått från sitt första år på mastern i Konstanz.

Petter Holmgren

Petter Holmgren praktiserade på programmet för Governance and Local Development våren 2016. Under sommaren 2016 arbetade han för GLD som biträdande forskare. Samtidigt studerade han även en master i International Administration and Global Governance och är intresserad av korruption, samhällsstyrning och genus. Petter har en Politices kandidatexamen från Lunds Universitet som han tog med uppsatsen ”Men, Masculinity and the Military”. Under sin kandidatperiod studerade han även vid Marmara Üniversitesi i Istanbul, Turkiet. Efter det arbetade han på Myndigheten för Radio och TV och senare, som bosatt i Belgrad, Serbien, med bistånd i Västra Balkan innan han påbörjade sin master hösten 2015 efter en snabbvisit i Ryssland. Inom GLD-programmet arbetar han med rapportskrivande och statistik.

Hamdi Charksi

Hamdi Charksi är en statistisk ingenjör från the Graduate School of Statistics and Information Analysis, Tunis. Han är specialiserad på Big data och business intelligence. Han anslöt sig till GLDs team 2014 och medverkade i två projekt i Tunisien. Hamdi var praktikant på GLD under våren 2016 där han arbetade med bland annat GLDs Local Governance Performance Index (LGPI). Hans fokus ligger på projekt i Tunisien, Malawi och Kina. Han bidrar till genomförandet av studierna, dataanalys och resultatspridning. Hamdi är förste forskningsassistent inom ramen för 2016-års Tunisian Political Attitudes Project i samverkan med the University of Texas i Austin.

Zoltán Dóczi

Zoltán Dóczi var praktikant på GLD vid Göteborgs universitet höstterminen 2015. Samtidigt var han föreläsare vid National University of Public Service i Budapest (Ungern) där han undervisade i Migration som säkerhetsutmaning.. Zoltán höll på att avsluta sin doktorsavhandling Law Enforcement Large-Scale IT Systems in EU Internal Security and Migration Policies vid universitetet i Pécs (Ungern). Projektet fokuserar på hur EUs migrationsregim kan arbeta mer effektivt och rättvist. Tidigare har han arbetat som Ungerns migrations- och asylexpert på European Migration Network. Han var också involverad i forskning om liberalisering av visum. Han har två masterexamina, i internationella relationer och offentlig förvaltning. Zoltán talar engelska, franska, ryska, tyska och svenska utöver ungerska.