Alumner


Jens Ewald

Jens Ewald är född och uppvuxen i Göteborg men har även varit bosatt i Norge och USA. Han tycker om att träffa nya människor och är oslagbar på frisbeegolf. Jens har en kandidatexamen i nationalekonomi och har utöver det läst kurser i svenska, engelska och statsvetenskap. Jens var praktikant på programmet för Governance and Local Development under våren 2016. Under sommaren 2016 arbetade han som biträdande forskare. I Jens arbetsuppgifter ingick olika former av stödarbete till programmets forskare, bland annat datahantering, informationsspridning och rapportskrivande. Utöver detta är Jens intresserad av utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Som examensuppsats utförde han en fältstudie i Indien som undersökte samband mellan mikrolån och barns hälsa.

Maria Thorson

Maria Thorson är programsamordnare på programmet för Governance and Local Development (GLD). Hon har en masterexamen i samhällspsykologi från Göteborgs universitet. Sedan 2013 har hon arbetat forskningsstödjande i projekt på Psykologiska institutionen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och på Sahlgrenska Akademin. Hon har tidigare forskat på allt från attityder till trängselskatten i Göteborg till den psykologiska utvecklingen och livskvaliteten hos barn med medfödda hjärtfel och den pedagogiska kvaliteten på den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen.

Hala Agha

Hala Agha har en masterexamen i sociologi från Damaskus Universitet i Syrien. Hennes uppsats ”Violence against Wives in Damascus and Damascus Countryside Directories, a field Sociological Study from a Gender Perspective” var en banbrytande studie inom familjesociologi i Syrien. Syftet var att ta reda på den verkliga omfattningen av fenomenet och ta reda på sambandet mellan de olika faktorerna som relaterade till könsbaserat våld mot fruar i Syrien på micro-, mezzo- och macronivå. Studien vann ett bidrag från Arabic Women’s Organization för bästa uppsats i sociologi för samtliga arabiska länder 2009. Hala deltog i Southern Illinois University Carbondale’s Division of Continuing Education Programme. Hon arbetade under 24 år som lokal socialarbetare för utveckling och stöd för UNRWA i Syrien.  Hon handledde många lokala utvecklingscentra och kapacitetsutbyggnadsprojekt mot könsbaserat våld. Dessutom håll hon i workshops kring könsbaserat våld. Hala arbetade också som frilansande utbildare kring bedömning av samhällsbehov, kön och könsbaserat våld, samt drogprevention för personal på icke-statliga organisationer (NGOs) och lokala samhällsmedborgare. Hala arbetade som konsult för UNRWA och UNICEF med Palestinian Youth Strategy. Hon medverkade i procesen för att formulera en strategi, gjorde könsanalyser och höll strategidokumentet uppdaterat. Hala har representerat UNRWA i många forum och workshops som till exempel ett forum kring skydd av barn i Syrien med fokus på bedömning och tolkning i Amman 2013 ordnat av UNICEF. Hala är en frispråkig feminist och aktivist för jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Hon var en av grundarna till den palestinska kommissionen mot droger. Hon har också funnit tid att vara föreläsare på kulturella och sociala centra och på TV för att öka medvetenheten om social- och samhällsutveckling.

Mohamed Kubub

Mohamed har en kandidatexamen inom ekonomi och redovisning från Kuwait University, College of Administrative Science. Han har arbetat inom finans, redovisning och administration i ungefär tio år inom olika företag i Kuwait. Han kan tigre, arabiska, engelska och svenska. Hans mål är att arbeta med nya utmaningar och utveckla sina färdigheter under tiden. Han planerar också att fortsätta sina studier inom ekonomi. På sin fritid gillar Mohamed att läsa historieböcker och se på film.

Sara Kenney

Sara studerar sitt första år på Masterprogrammet International Administration and Global Governance. Hon är framförallt intresserad av genusrelationer, effektiviteten av utvecklingsbistånd, samt styrningskvalitet. Sara har en kandidatexamen i psykologi med inriktning mot barns utvecklingspsykologi. För närvarande sitter hon i styrelsen för Röda Korsets Ungdomsförbund och leder ett projekt för att göra det mer tillgängligt för icke-svensktalande. Hon är också en bokslukare och fotbollsspelare, talar spanska och franska och fokuserar nu på att lära sig svenska. Sara hoppas att praktiken på GLD kommer att bredda hennes kunskaper om lokal styrning, sociala och politiska institutioner, samt ge henne praktisk kunskap om dataanalys.