Alumner


Jens Ewald

Jens Ewald är född och uppvuxen i Göteborg men har även varit bosatt i Norge och USA. Han tycker om att träffa nya människor och är oslagbar på frisbeegolf. Jens har en kandidatexamen i nationalekonomi och har utöver det läst kurser i svenska, engelska och statsvetenskap. Jens var praktikant på programmet för Governance and Local Development under våren 2016. Under sommaren 2016 arbetade han som biträdande forskare. I Jens arbetsuppgifter ingick olika former av stödarbete till programmets forskare, bland annat datahantering, informationsspridning och rapportskrivande. Utöver detta är Jens intresserad av utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Som examensuppsats utförde han en fältstudie i Indien som undersökte samband mellan mikrolån och barns hälsa.

Maria Thorson

Maria Thorson är programsamordnare på programmet för Governance and Local Development (GLD). Hon har en masterexamen i samhällspsykologi från Göteborgs universitet. Sedan 2013 har hon arbetat forskningsstödjande i projekt på Psykologiska institutionen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och på Sahlgrenska Akademin. Hon har tidigare forskat på allt från attityder till trängselskatten i Göteborg till den psykologiska utvecklingen och livskvaliteten hos barn med medfödda hjärtfel och den pedagogiska kvaliteten på den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen.