Praktikanter


Hala Agha

Hala Agha har en masterexamen i sociologi från Damaskus Universitet i Syrien. Hennes uppsats ”Violence against Wives in Damascus and Damascus Countryside Directories, a field Sociological Study from a Gender Perspective” var en banbrytande studie inom familjesociologi i Syrien. Syftet var att ta reda på den verkliga omfattningen av fenomenet och ta reda på sambandet mellan de olika faktorerna som relaterade till könsbaserat våld mot fruar i Syrien på micro-, mezzo- och macronivå. Studien vann ett bidrag från Arabic Women’s Organization för bästa uppsats i sociologi för samtliga arabiska länder 2009. Hala deltog i Southern Illinois University Carbondale’s Division of Continuing Education Programme. Hon arbetade under 24 år som lokal socialarbetare för utveckling och stöd för UNRWA i Syrien.  Hon handledde många lokala utvecklingscentra och kapacitetsutbyggnadsprojekt mot könsbaserat våld. Dessutom håll hon i workshops kring könsbaserat våld. Hala arbetade också som frilansande utbildare kring bedömning av samhällsbehov, kön och könsbaserat våld, samt drogprevention för personal på icke-statliga organisationer (NGOs) och lokala samhällsmedborgare. Hala arbetade som konsult för UNRWA och UNICEF med Palestinian Youth Strategy. Hon medverkade i procesen för att formulera en strategi, gjorde könsanalyser och höll strategidokumentet uppdaterat. Hala har representerat UNRWA i många forum och workshops som till exempel ett forum kring skydd av barn i Syrien med fokus på bedömning och tolkning i Amman 2013 ordnat av UNICEF. Hala är en frispråkig feminist och aktivist för jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Hon var en av grundarna till den palestinska kommissionen mot droger. Hon har också funnit tid att vara föreläsare på kulturella och sociala centra och på TV för att öka medvetenheten om social- och samhällsutveckling.

Mohamed Kubub

Mohamed har en kandidatexamen inom ekonomi och redovisning från Kuwait University, College of Administrative Science. Han har arbetat inom finans, redovisning och administration i ungefär tio år inom olika företag i Kuwait. Han kan tigre, arabiska, engelska och svenska. Hans mål är att arbeta med nya utmaningar och utveckla sina färdigheter under tiden. Han planerar också att fortsätta sina studier inom ekonomi. På sin fritid gillar Mohamed att läsa historieböcker och se på film.

Sara Kenney

Sara studerar sitt första år på Masterprogrammet International Administration and Global Governance. Hon är framförallt intresserad av genusrelationer, effektiviteten av utvecklingsbistånd, samt styrningskvalitet. Sara har en kandidatexamen i psykologi med inriktning mot barns utvecklingspsykologi. För närvarande sitter hon i styrelsen för Röda Korsets Ungdomsförbund och leder ett projekt för att göra det mer tillgängligt för icke-svensktalande. Hon är också en bokslukare och fotbollsspelare, talar spanska och franska och fokuserar nu på att lära sig svenska. Sara hoppas att praktiken på GLD kommer att bredda hennes kunskaper om lokal styrning, sociala och politiska institutioner, samt ge henne praktisk kunskap om dataanalys.

Yuying Chen

Yuying Chen studerar andra året på masterprogrammet i International Administration and Global Governance. Hon genomför en dubbelexamen på både Göteborgs Universitet och Fudans Universitet. Hon har en kandidatexamen i internationell politik och en kandidatexamen i ekonomi från Xiamens Universitet. Yuying har ett stort intresse för forskning på global utveckling och styrningsfrågor. Hon har arbetat som forskningsassistent på Center for Asia-Pacific Cooperation and Governance, Fudans Universitet. Hon var praktikant inom PR på det amerikanska departmentet för arbete och arbetsrätt från januari till juni 2015. Efter det har hon varit konsulterande praktikant på Mercer Consulting Company mellan januari och maj 2016. Dessutom var hon under fyra månader praktikant på avdelningen för offentlig information på Förenta Nationernas huvudkontor.