Doktorander


Felix Hartmann

Felix Hartmann är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på politisk utvecklingsekonomi. Felix studerar bildandet av endogena preferenser, i synnerhet hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar normer och politiska preferenser. I sin avhandling undersöker han hur beteendeeffekter av fattigdom och våld formar politiska preferenser och påverkar politiska utfall. Innan Felix påbörjade sin doktorandtjänst var han forskningsassistent på Quality of Government Institute. Han har en examen i statsvetenskap från universitetet i Bamberg och har även studerat vid American University, Washington, DC. Felix har även arbetat hos German Development Institute i Bonn och för Fund for Peace i Washington, DC.