Doktorander


Felix Hartmann

Felix Hartmann är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på politisk utvecklingsekonomi. Felix studerar bildandet av endogena preferenser, i synnerhet hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar normer och politiska preferenser. I sin avhandling undersöker han hur beteendeeffekter av fattigdom och våld formar politiska preferenser och påverkar politiska utfall. Innan Felix påbörjade sin doktorandtjänst var han forskningsassistent på Quality of Government Institute. Han har en examen i statsvetenskap från universitetet i Bamberg och har även studerat vid American University, Washington, DC. Felix har även arbetat hos German Development Institute i Bonn och för Fund for Peace i Washington, DC.

Ezgi Irgil

Ezgi Irgil är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är i huvudsak inriktad på lokal styrning och forcerad migration. Irgil studerar lokala regeringars roll under humanitära kriser, särskilt inriktat på flyktingar. I sin avhandling undersöker hon hur lokala regeringar agerar vid flyktingmottagande när det finns hål i den rättsliga och den administrativa ram som tilldelats dem. Innan Irgil påbörjade sin doktorandtjänst var hon forskningsassistent på Migration Research Center vid Koc Universitetet. Hon tog magisterexamen i internationella frågor vid George Washington Universitetet, DC, och sin kandidatexamen i statsvetenskap vid Bogazici Univeritetet, Istabul, Turkiet. 

Email: ezgi.irgil@gu.se

Prisca Jöst

Prisca Jöst är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin avhandling ämnar hon undersöka strukturer för politisk marginalisering i nyligen demokratiserade samhällen. Jöst har en masterexamen i freds och konflikt vetenskap (Tubingens universitet, Tyskland) samt en kandidatexamen i statsvetenskap och sociologi (Frankfurts universitet, Tyskland). Innan Jöst påbörjade sin doktorandtjänst var hon forskningsassistent vid institutionen för statsvetenskap vid Tubingens universitet samt vid Peace Research Institute i Frankfurt (PRIF). Under sin tid på PRIF undersökte hon utvecklingen av de socioekonomiska protester som pågått sedan 2011 i Tunisien och Egypten.

Email: prisca.jöst@gu.se

Valeriya Mechkova

Valeriya Mechkova är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon studerar hur regeringens ansvarsskyldighet och politisk representation påverkar mänskliga utvecklingsresultat som ekonomisk tillväxt, spädarns- och mödradödlighet. Hön är särskilt intresserad av representation av minoritetsgrupper och kvinnors politiska representation. Valeriya studerar också skärningspunkten mellan internet och politik och är grundare av Digital Society Project. Valeriya har bland annat publicerat vetenskapliga artiklar i Democratization, Journal of Democracy, Political Research Quarterly för att bara nämna några få. Hon har även arbetat som konsult för USAID, Världsbanken, Community of democracies och International IDEA. Mellan 2013 till 2016 arbetade hon som analytiker och dataoperationschef vid V-Dem. Valeriya har en civilingenjörs examen från Göteborgs universitet i Administration och Global Governance.

Hemsida: https://valeriyamechkova.com/

Email: valeriya.mechkova@gu.se