Programsamordning


Tove Wikehult

Tove Wikehult har en kandidatexamen i statsvetenskap (Göteborgs universitet) och skriver för tillfället sin masteruppsats i statsvetenskap. Wikehult har även studerat internationella relationer vid Science Po, Lyon. Hon har tidigare praktiserat vid den Svenska representationen vid FN i Geneve. Där arbetade hon med frågor rörande humanitära frågor och migration. Hon har tidigare praktiserat här hos GLD som forskningsassistent. Wikehult har även arbetat som forskningsassistent vid Göteborgs universitet samt Leicester University, som ärendehandläggare vid Migrationsverket och senast som samordnare vid Quality of Government Institute.   

Email: tove.wikehult@gu.se

 

Clancy Karlsson

Clancy är associerad forskare vid GLD och har en kandidatexamen i integrativa studier (University of North Texas). Vid sidan av hans arbete hos GLD är han för närvarande en masterstudent vid programmet International Administration and Global Governance (IAGG) vid Göteborgs Universitet. Clancy har tidigare praktiserat vid GLD. Hans akademiska intresseb inkluderar frågor om censur, övervakning, yttrande- och pressfrihet samt digital integritet.

Email: clancy.karlsson@gu.se