Programsamordning


Sebastian Nickel

Sebastian är datasamordnare på GLD. Han har en master i statsvetenskap från Greifswalds Universitet i Tyskland och har tidigare arbetat som forskarassistent för en professor i internationella relationer och en professor i modern historia på Greifswalds Universitet. Hans forskningsintresse fokuserar på migration i, och mellan, utvecklingsländer och huruvida projektstöd har någon effekt på migrationsmönster på regional nivå.