Biträdande forskare


Benjamin Akinyemi

Benjamin studerar för närvarande mastern i International Administration and Global Governance vid Göteborgs Universitet där han får möjligheten att fördjupa sitt intresse i framväxande stormakter i den globala södern och internationell säkerhet. Innan sin praktik på programmet för Governance and Local Development har Benjamin innehaft ett antal positioner vilka inkluderar valstrateg för en presidentkampanj i Afrika och webbredaktör för ett förlag specialiserat inom politik, affärer och kulturfrågor. Han tog sin kandidatexamen inom politik och historia vid the School of Oriental and African Studies och har sedan dess känt sig dragen till frågor som behandlar utvecklingsekonomi, demokratisering och politiska regimtyper i Afrika söder om Sahara.