Forskare


Lise Rakner

Lise Rakner är professor i komparativ politik, Universitetet i Bergen och Senior Research Fellow vid Chr. Michelsen Institute, Norge. Hennes forskningsintressen omfattar komparativ demokratisering, med särskild tonvikt på mänskliga rättigheter, val och politiska partier i Afrika söder om Sahara. Rakners arbetsområde omfattar den politiska ekonomin, med en betoning på ekonomiska reformer, beskattning, näringslivsorganisationer, budgetprocesser och biståndseffektivitet. Hon har genomfört ett antal analyser för internationella organ (Danida, DFID, Norad, Sida, Världsbanken). Lise har publicerat omfattande i internationella tidskrifter om frågor som rör bistånd till styrande, val, politiska partier och politiska institutioner, skatter och ekonomiska reformer. Under de senaste två decennierna har hon lett och samordnat tio internationella forskargrupper och projekt. De viktigaste forskningssamarbetena har genomförts i Malawi, Uganda och Zambia. I forskningsledarskap lägger hon stor vikt vid jämlikt partnerskap, gemensamma publiceringar och inkludering av junior kollegor. Med Peter Burnell och Vicky Randall är hon redaktör för Oxford University Press Politics in the Developing World (5: e upplagan kommer 2016). Med Leo Arriola, UC Berkeley, har hon nyligen etablerat ett Bergen-Berkeley forskningsprogram om politiska partier i utvecklingsländerna. Lise har arbetat med Chancellor College och Boniface Dulani sedan 2003.

Vibeke Wang

Vibeke Wang är postdoktor vid Chr. Michelsen Institut och har en doktorsexamen i komparativ politik från universitetet i Bergen, Norge. Hennes forskning handlar om representation, lagreformer, lagstiftande institutioner och könskvotering i Afrika söder om Sahara. Vibeke har medverkat i The Journal of Modern African Studies, Representation, Women’s Studies International Forum och redigerade volymer. Hon är medredaktör för en specialutgåva om förhållandet mellan demokratisering och kvoter i Afrika (Women’s Studies International Forum, 2013). För närvarande arbetar hon på två treåriga projekt som finansieras av Norges forskningsråd. Projekten utforskar frågor om kvinnors politiska representation i Malawi, Uganda och Zambia.