Pierre F. Landry

Pierre F. Landry är professor i statsvetenskap och direktör för Global China Studies vid NYU-Shanghai, samt forskare vid Research Center for the Study of Contemporary China vid Peking University. Hans grundutbildning var i ekonomi och juridik vid Sciences-Po i Paris. Pierre tog sin doktorsexamen i statsvetenskap vid University of Michigan. Han är också en före detta elev av Hopkins-Nanjing programmet. Hans forskningsintresse är fokuserat på Asien och kinesisk politik, komparativt lokalt styre, kvantitativ jämförande analys och undersökningsforskning. Hans arbete rör samhällsstyrning och kinesiska tjänstemäns politiska styrning. Förutom artiklar och bokkapitel inom jämförande politik och politisk metodologi är han författare till "Decentraliserad Authoritarianism in China" med Cambridge University Press (2008). Han är konsult på Universities Service Centre for China Studies, Chinese University of Hong Kong, där han deltar i utvecklingen av Barometer on China’s Development (BOCD) och tjänstgör på centrets internationella rådgivande kommitté. Han samarbetar också med Governance and Local Development (GLD), UNDP och Världsbanken om att utveckla indikatorer på variationer i det lokala styret i en mängd olika länder, särskilt i Vietnam, Tunisien, Jordanien och Malawi. Webbplats: http://shanghai.nyu.edu/academics/faculty/pierre-landry-0