Konferenser


Pågående Konferanser


Inga pågående konferanser hittades

Kommande konferenser


Inga pågående konferanser hittades

Tidigare konferenser


SAFEResearch e-Handbook Lanseringskonferens

27-04-2018 - 27-04-2018

Gothenburg, Sweden

Conducting field research has become an increasingly risky endeavour in recent years, particularly in regions characterized by violent conflict, repressive political regimes, or state failure. Working under such conditions is challenging. Researchers need to think of ways to assure the physical safety of their respondents, they need to protect themselves, and they must consider whether and how the confidentiality of information can be maintained. Despite these conditions, and despite the fact that journalists, NGO workers, and scholars across a range of disciplines face similar challenges, guidance on how to prepare and conduct safe field research is not readily available. SAFEResearch aims at addressing these shortcomings. We want to sensitize the academic community to the risks faced by many researchers and to draw on the experience of practitioners. Safe fieldwork comprises several interrelated dimensions. In addition to the physical safety of research participants and researchers, research in politically sensitive settings may require additional measures to ensure the confidentiality of data. Contact details, field notes, interview transcripts and other forms of research-related information needs to be stored, transmitted, and handled in a responsible way, balancing concerns about safety and confidentiality with transparency norms in the discipline.

 

The SAFEResearch e-Handbook Launch is supported by the Program on Governance and Local Development (GLD) and the School of Global Studies (SGS). This event is aimed at presenting key findings from the e-Handbook, spreading awareness of the project, and targeting research practitioners from academia, as well as key administrative professionals from academic institutions and bodies funding academic research.

 

 

"Workshop om Islamister och Lokal Politik"

13-06-2017 - 15-05-2017

Brastad, Sweden

Statsvetenskap, media och politiska analyser av islamistiska rörelser och mellanöstern generellt koncentrerar sig ofta på nationell politik och större urbana områden. En växande forskningssamling inom statsvetenskapen vänder nu uppmärksamheten mot betydelsen av politisk organisation, mobilisering och dispyter som äger rum utanför större städer, med ny forskning som fokuserar på följande frågor: Hur relateras lokala förhållanden till framväxten och förstärkandet av islamistiska rörelser och vilken är de här rörelsernas natur? Ser vi förstärkandet av islamistiska rörelser under förhållanden med mer ansvarslösa statliga aktörer på lokal nivå, dåligt fungerande sociala tjänster och/eller litet politiskt deltagande? Eller kan sådana rörelser bidra till att mobilisera stöd, deltagande och engagemang i lokal politik? Skiljer sig islamistiska rörelsers politiska och ideologiska inriktning i provinser åt systematiskt från de i städer? Hur presterar olika inriktningar inom islamismen, som Muslimska Brödraskapet, salafistiska rörelser eller sufi ordnar på lokal nivå? Under vilka omständigheter hittar vi samarbetande samfund i blandade områden (t.ex. muslimer/kristna i olika delar av Afrika söder om Sahara) och var hittar vi segregerade områden? När tenderar lokala islamistiska rörelser att underblåsa eller undertrycka radikalisering av våldsamma extremister?  I ett försök att undersöka de här frågorna relaterade till islamistisk politik på lokal nivå håller POMEPS och Programmet Governance and Local Development (GLD) vid Göteborgs Universitet i en tvådagars workshop med utövare, beslutsfattare och akademiker från hela världen.

Policy Dialogue Day

10-05-2017 - 10-05-2017

Gothenburg, Sweden

Det här årets Policy Dialogue Day är organiserat i samarbete mellan V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, QoG (Quality of Government) Institute, GLD-Göteborg (Programmet Governance and Local Development) och UCDP (Uppsala Conflict Data Program). Policy Dialogue Day har för avsikt att överbrygga klyftan mellan analys och praktik. Den kommer att täcka ämnen relaterade till de senaste fynden inom områdena demokrati, konflikter, korruption och lokalt styre. Det här årliga eventet fortsätter att fungera som en plattform för dialog för utövare, beslutsfattare och akademiker.

 

Vilka är de viktigaste globala förändringarna i demokrati, konflikt och styre idag och vilka är dess implikationer för mänsklig utveckling? Är demokratin på nedgång? I så fall, inom vilka områden sker de främsta tillbakagångarna? Vad säger de senaste fynden om aktuella tendenser för väpnade konflikter? På vilket sätt har konflikternas natur och omfattning förändrats och kan vi fortfarande förvänta oss att demokratiska institutioner kan hjälpa oss att hindra dem? Är korruption en källa till ”dåligt fungerande demokrati” eller är det tvärtom en konsekvens av den? Går det att ha ”väl fungerande demokrati” utan demokrati? Och hur viktig är staten för resultaten av mänsklig utveckling? Har staten och demokratin förlorat sin innebörd för medborgare idag? Hur kan vi på bästa sätt främja demokratin, mänskliga rättigheter, kvalitet inom institutioner och fred i dagens förändrade värld?