Tidigare konferenser


"Workshop om Islamister och Lokal Politik" Tidigare

2017-06-13 15:00:00 - 2017-05-15 14:00:00

Brastad, Sweden

Statsvetenskap, media och politiska analyser av islamistiska rörelser och mellanöstern generellt koncentrerar sig ofta på nationell politik och större urbana områden. En växande forskningssamling inom statsvetenskapen vänder nu uppmärksamheten mot betydelsen av politisk organisation, mobilisering och dispyter som äger rum utanför större städer, med ny forskning som fokuserar på följande frågor: Hur relateras lokala förhållanden till framväxten och förstärkandet av islamistiska rörelser och vilken är de här rörelsernas natur? Ser vi förstärkandet av islamistiska rörelser under förhållanden med mer ansvarslösa statliga aktörer på lokal nivå, dåligt fungerande sociala tjänster och/eller litet politiskt deltagande? Eller kan sådana rörelser bidra till att mobilisera stöd, deltagande och engagemang i lokal politik? Skiljer sig islamistiska rörelsers politiska och ideologiska inriktning i provinser åt systematiskt från de i städer? Hur presterar olika inriktningar inom islamismen, som Muslimska Brödraskapet, salafistiska rörelser eller sufi ordnar på lokal nivå? Under vilka omständigheter hittar vi samarbetande samfund i blandade områden (t.ex. muslimer/kristna i olika delar av Afrika söder om Sahara) och var hittar vi segregerade områden? När tenderar lokala islamistiska rörelser att underblåsa eller undertrycka radikalisering av våldsamma extremister?  I ett försök att undersöka de här frågorna relaterade till islamistisk politik på lokal nivå håller POMEPS och Programmet Governance and Local Development (GLD) vid Göteborgs Universitet i en tvådagars workshop med utövare, beslutsfattare och akademiker från hela världen.

Policy Dialogue Day Tidigare

2017-05-10 10:00:00 - 2017-05-10 17:00:00

Gothenburg, Sweden

Det här årets Policy Dialogue Day är organiserat i samarbete mellan V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, QoG (Quality of Government) Institute, GLD-Göteborg (Programmet Governance and Local Development) och UCDP (Uppsala Conflict Data Program). Policy Dialogue Day har för avsikt att överbrygga klyftan mellan analys och praktik. Den kommer att täcka ämnen relaterade till de senaste fynden inom områdena demokrati, konflikter, korruption och lokalt styre. Det här årliga eventet fortsätter att fungera som en plattform för dialog för utövare, beslutsfattare och akademiker.

 

Vilka är de viktigaste globala förändringarna i demokrati, konflikt och styre idag och vilka är dess implikationer för mänsklig utveckling? Är demokratin på nedgång? I så fall, inom vilka områden sker de främsta tillbakagångarna? Vad säger de senaste fynden om aktuella tendenser för väpnade konflikter? På vilket sätt har konflikternas natur och omfattning förändrats och kan vi fortfarande förvänta oss att demokratiska institutioner kan hjälpa oss att hindra dem? Är korruption en källa till ”dåligt fungerande demokrati” eller är det tvärtom en konsekvens av den? Går det att ha ”väl fungerande demokrati” utan demokrati? Och hur viktig är staten för resultaten av mänsklig utveckling? Har staten och demokratin förlorat sin innebörd för medborgare idag? Hur kan vi på bästa sätt främja demokratin, mänskliga rättigheter, kvalitet inom institutioner och fred i dagens förändrade värld?