"Seeking Solutions"

Första Årliga GLD Konferensen 

11 Maj 2017 - 12 Maj 2017 

Hindås, Sverige

 

Översikt

Programmet Governance and Local Development vid Göteborgs Universitet kommer att hålla sin första årliga konferens den 11-12 maj 2017 under temat "Seeking Solutions." Vi kommer att ha montrar där vi visar forskning som undersöker på vilka sätt vanliga medborgare söker lösningar på de utmaningar som de möter i sin vardag. De innefattar men är inte begränsade till utmaningar relaterade till utförande av tjänster, säkerhet, jordägande, innehav, anställning och hälsa. Vi försöker att förstå när och varför medborgare fullföljer olika strategier för att hitta lösningar – från både statliga och icke-statliga aktörer. Hur skiljer sig människors strategier åt i fredstider och under konflikter? Vilka uthärdningsmekanismer använder sig det ökande antalet flyktingar av? Vilka möjligheter och risker erbjuder nya teknologier? Hur påverkar olika aspekter av identitet (kön, etnicitet, sexuell läggning etc.) de olika strategier som människor fullföljer? Vi försöker inte att ge något definitivt svar på de här och relaterade frågor utan snarare att lyfta dem för att främja dialog bland forskare, beslutsfattare och andra medlemmar av organisationer med utveckling som inriktning.

 

Plats

Hindåsgården Konferens & Spa AB
Ivar Bergers väg 2
430 63 HINDÅS

 

 

Karta

 

 * Deltagare som redan har registrerat sig för det här eventet behöver inte registrera sig igen.