SAFEResearch e-Handbook Göteborgslansering

April 2018

Göteborg

 

  

 

Översikt

Att bedriva fältstudier har blivit allt mer riskabelt under senare år, särskilt i regioner karakteriserade av våldsam konflikt, repressiva politiska regimer eller statsförfall. Att arbeta under sådana förhållanden är utmanande. Forskare behöver tänka på hur bäst försäkra respondenternas fysiska säkerhet, skydda sig själva samt överväga om och hur sekretessen av information kan upprätthållas. Trots dessa förhållanden – och trots det faktum att journalister, NGO-medarbetare och forskare över en rad olika forskningsdiscipliner möter liknande utmaningar – finns vägledning om hur att förbereda och bedriva säkert fältarbete inte lätt tillgängligt. SAFEResearch ämnar bemöta dessa tillkortakommanden med lanserandet av en ny e-handbok som tillhandahåller forskare, såväl som andra som ägnar sig åt undersökning på plats i utsatta områden, med hjälpmedel som vägleder dem till att bedriva säker och etisk forskning. E-handboken kommer att presenteras till en specifik målgrupp på SAFEResearch e-Handbook Göteborgslansering. Evenemanget ämnar sprida kunskap om projektet och inriktar sig till forskare från akademin, såväl som administratörer med huvudansvar från akademiska institutioner, samt organ som sponsrar akademisk forskning. Syftet är att uppmärksamma denna bredare samling om problemen som innefattas i fältarbete och att utveckla en delad förståelse om potentiella lösningar.

* Mer information om lokal, talare och agenda kommer att finnas tillgängligt inom kort.  

 

 

                                   

e-HANDBOOK

KOMMER SNART

TALARE

KOMMER SNART

AGENDA

KOMMER SNART

 

 

 

Kontakt

Jannis Grimm

Freie Universität Berlin

email: jj.grimm@fu-berlin.de

Kevin Koehler

King's College London

email: kevin.koehler@aucegypt.edu

Ellen Lust

Gothenburg University

email: ellen.lust@gu.se

Ilyas Saliba

WZB Berlin Social Science Center

email: ilyas.saliba@wzb.eu

 

 

Isabell Schierenbeck

Gothenburg University

email: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se