"Workshop on Islamists and Local Politics"

13 juni 2017 - 15 juni 2017

Brastad, Sweden

  

 

Översikt

Statsvetenskap, media och politiska analyser av islamistiska rörelser och Mellanöstern generellt koncentrerar sig ofta på nationell politik och större urbana områden. En växande forskningssamling inom statsvetenskapen vänder nu uppmärksamheten mot betydelsen av politisk organisation, mobilisering och dispyter som äger rum utanför större städer, med ny forskning som fokuserar på följande frågor: Hur relateras lokala förhållanden till framväxten och förstärkandet av islamistiska rörelser och vilken är de här rörelsernas natur? Ser vi förstärkandet av islamistiska rörelser under förhållanden med mer ansvarslösa statliga aktörer på lokal nivå, dåligt fungerande sociala tjänster och/eller litet politiskt deltagande? Eller kan sådana rörelser bidra till att mobilisera stöd, deltagande och engagemang i lokal politik? Skiljer sig islamistiska rörelsers politiska och ideologiska inriktning i provinser åt systematiskt från de i städer? Hur presterar olika inriktningar inom islamismen, som Muslimska Brödraskapet, salafistiska rörelser eller sufiordnar på lokal nivå? Under vilka omständigheter hittar vi samarbetande samfund i blandade områden (till exempel muslimer/kristna i olika delar av Afrika söder om Sahara) och var hittar vi segregerade områden? När tenderar lokala islamistiska rörelser att underblåsa eller undertrycka radikalisering av våldsamma extremister?  I ett försök att undersöka de här frågorna relaterade till islamistisk politik på lokal nivå håller Project on Middle East Political Sciene (POMEPS) och Programmet Governance and Local Development (GLD) vid Göteborgs Universitet i en tvådagars workshop med utövare, beslutsfattare och akademiker från hela världen.

 

* Vänligen notera att på grund av begränsat utrymme är det här evenemanget inte öppet för allmänheten.

 

Plats

Vann Spa Hotel och Konferens 
Lingådde Lingatan
454 80 Brastad


Karta

 

Logistik

 

Resa

Följande transport kommer att tillhandahållas:

  • Göteborg till Brastad. Avgång tisdag, 13 juni kl. 16:30.
  • Brastad till Göteborg. Avgång torsdag, 15 juni kl. 14:00.
  • Flygplatstransport mellan Landvetter och Göteborgs centrum kommer också att erbjudas. 

 

 

Hotell

Hotell har bokats för natten 13-14 juni på Vann Spa, Hotell & Konferens i Brastad. Deltagare i workshopen kommer även att ha tillgång till husrum på Scandic Europe, Göteborg 15-16 juni.

 

Utgifter

GLD och POMEPS kommer att stå för alla måltider på konferenshotellet, busstransporter till och från flygplatsen och konferenshotellet och även flygturer till och från Sverige. Vänligen notera att inga återbetalningar kan eller kommer att betalas ut för övriga måltider eller resor.

 

 

                                   

SPEAKERS

COMING SOON 

 

 

 

Organizers