GLD belönas med forskningsstipendiat till ett nytt projekt om urbanisering i Afrika söder om Sahara

Från 2017-2021 kommer GLD att arbeta på ett nytt forskningsprojekt som studerar urbanisering i Tanzania, Zambia och Kenya. Tack vare generöst stöd från forskningsrådet Formas som belönade GLD och Ellen Lust med 9.1 miljoner SEK kommer vi att implementera en anpassad version av LGPI i ett land varje år med början i Tanzania år 2017. Beslutet finns här.