GLD mottog 7.8 miljoner SEK från Vetenskapsrådet

Den tredje november belönades GLD med 7.8 miljoner SEK från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt om Sociala Institutioner och Governance: Lärdomar från Afrika söder om Sahara. Projektet kommer att drivas från 2017-2020 och kommer att involvera stora mängder data från Tanzania, Zambia och Kenya. Vetenskapsrådets generositet kommer att göra det möjligt för GLD att studera sociala institutioner och governance genom att utföra undersökningar på ett representativt stickprov av befolkningen i de tre länderna samt experiment, fokusgrupper och intervjuer med intressenter. De tidigare forskningsresultaten från Malawi kommer också vara en del av projektet. Mer information om projektet finns här.