Utlysning: Kortsiktiga forskningsbidrag från programmet för Governance and Local Development

Programmet Governance and Local Development tillkännager utlysandet av ett begränsat antal forskningsbidrag för korttidsforskning om Governance and Local Development.

Anslagen är i genomsnitt på 25.000 SEK (upp till 45.000 SEK i undantagsfall) och kommer att erbjudas för att stödja forskningsresor för projekt med anknytning till kritiska samhällsstyrningsfrågor. Mottagare förväntas lägga fram en artikel som ska ingå i GLDs ”Working Paper Series”.

Teman som kan omfattas av anslaget är, men är inte begränsade, till:

  • Utmaningar för lokalt styre
  • Tjänstetillhandahållande som varierar över lokala sammanhang
  • Förhållandet mellan statliga och icke-statliga aktörer
  • Nivå av korruption och medborgares uppfattning om den
  • Hur medborgare löser tvister med tjänstemän, familjer och vänner och hur statliga eller icke-statliga aktörer är inblandade
  • Deltagande i lokala val och politiska kampanjer
  • Hur säkerhetstjänster tillhandahålls i övergångsperioder och/eller under svaga centrala stater

 

Ansökningsförfarande:

Intresserade kandidater ska skicka följande på engelska:

  1. Ett förslag som innehåller: Resmål, schema, beskrivning eller projekt/forskningsplan och budget
  2. Ett aktuellt CV
  3. Ett prov på skriftligt arbete (publicerad artikel, konferensbidrag, bokkapitel, etc.)

Dessa material ska skickas med e-post i en PDF-fil på engelska till: contact@gld.gu.se.

 

Deadline

Forskningsbidrag delas ut två gånger om året. Senaste ansöningsdagen för hösten är den 30 September och för våren den 31 Mars. Vår ansökningskommitté återkommer inom två veckor.