Local Governance Performance Index (LGPI)

Local Governance Performance Index (LGPI) är utformat för att hjälpa regeringar och medborgare att bedöma och jämföra deras nuvarande framgångar i styrning och tillhandahållande av tjänster. LGPI-verktyget är baserat på hushållsundersökningar som implementeras för att vara representativa på både lokal och nationell nivå.

Pilotstudien genomfördes i Tunisien under februari och mars 2015. Projektet gjorde undersökningar i tre kommuner med sex provinser vardera (totalt undersöktes 18 kommuner och 3659 intervjuer gjordes). Undersökningen består av frågor om medborgares engagemang på lokal och nationell nivå och deras erfarenheter av hälsa, utbildning, säkerhet, offentlig förvaltning och andra tjänster.

Resultaten ger oss möjlighet att undersöka variationer mellan sektorer och på olika nivåer när det kommer till styrning och tillhandahållande av tjänster. LGPI-verktyget kan också användas för att förstå hur socioekonomisk status, kön och andra demografiska faktorer påverkar medborgares upplevelser av styrning och kvaliteten av tjänster. Slutligen hjälper LGPI-verktyget till att precisera, diagnostisera och främja diskussion kring behov, formulering av policyrekommendationer och ger ett riktmärke för att bedöma implementering av policys.

Samordnande forskare:

Lindsay J. Benstead, Pierre F. Landry, Ellen Lust, Dhafer Malouche

Finansierat av: