SAFEResearch

Status: 

Avslutat

 

Datum: 

2017-2019

 

Överblick:

SAFEResearch-handboken beskriver de typer av utmaningar som forskare står inför under fältarbete och ger en uppsättning bästa metoder och verktyg för säkrare fältarbete. Det är en samarbetsinsats skriven av forskare, journalister och icke-statliga organisationer från hela världen. Genom att täcka alla stadier i den typiska forskningsprocessen i samhällsvetenskap - från forskningsförberedelser till säkerhet under själva forskningen och i efterarbetet - visar handboken hur forskarens säkerhet kan förbättras och hur data och kommunikation kan bevaras och säkras i politiskt känsliga situationer. Utifrån forskare, journalister, dataaktivister och andras erfarenheter täcker handboken både mänsklig och digital säkerhet och erbjuder praktiska förslag på hur du kan bedriva forskning i svåra miljöer. 

För mer information, kontakta Jannis Grimm: saferesearchproject@gmail.com

 

Projekt samordnare: 

Jannis Grimm

Freie Universität Berlin

email: jj.grimm@fu-berlin.de

 

Kevin Koehler

King's College London

email: kevin.koehler@aucegypt.edu

 

Ellen Lust

Gothenburg University

email: ellen.lust@gu.se

Ilyas Saliba

WZB Berlin Social Science Center

email: ilyas.saliba@wzb.eu

 

Isabell Schierenbeck

Gothenburg University

email: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se