Praktikanter


Olivia Östlin

Olivia Östlin studerar för närvarande en kandidatexamen i statsvetenskap vid Lunds universitet. Under våren 2020 gör hon sin praktiktermnin vid GLD och ser fram emot att lära sig mer om arbetet vid ett forskningsprogram. Under sina studier har hon haft ett särskilt intresse för internationella relationer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i den lokala och globala kontexten.

Email: olivia.ostlin@gu.se

 

Lali Dvali

Lali Dvali studerar för närvarande vid masterprogrammet för International Administration och Global Governance vid Göteborgs universitet. Hon har ett särskilt intresse för internationella relationers karaktär och hur de reguleras av normer och institutioner. Dvali har även ett särskilt intresse för lokala faktorer som påverkar staters utveckling. Hennes intressen har inspirerat henne att läsa kurser inom Caucasus Studies och African Studies med fokus på lokala och externa faktorers influens på demokratisering och reginonal utveckling. Afrika är den region Lali finner mest intressant att studera.  

Email: lali.dvali@gu.se

 

Axel Tengwall

Axel är 23 år gammal och flyttade till Göteborg från södra sverige för att studera vidare. Politik, ekonomi och social förändring är Axels stora intressen och har lett honom till att studera historia och globala studier vid Göteborgs universitet. Axel har ett särskilt intresse för politisk ekonomi och kritiska säkerhetsstudier. Under våren kommer Axel att slutföra sin kandidatexamen och ser fram emot att läsa en master i höst. 

Email: axel.tengwall@gu.se