Postdoktorer och forskarassistenter


Kristen Kao

Kristen Kao tog sin doktorsexamen 2015 vid University of California, Los Angeles (UCLA). Hon är för närvarande forskare vid Program on Governance and Local Development (GLD) på Göteborgs Universitet. Kristens avhandling undersökte vilken effekt valinstitutioner har på stamröstningsbeteende, etnisk klientelism och auktoritärt styre i Mellanöstern, där hon gjorde fältarbete i över två år. Hennes bredare forskningsintressen inkluderar studier av auktoritära val, klientelism, etnisk politik, undersökningsmetoder, fältexperiment, politik i MENA-regionen och väljarbeteende. Kristens forskning har fått finansiering ifrån, bland annat, the National Science Foundation, the Social Science Research Council, the American Political Science Association, the National Security Education Program, the American Center of Oriental Research, och the Project on Middle East Political Science.

Webbplats: http://www.kristenkao.com

Erica Metheney

Erica Methney är GLD:s statistiker. Methney tog sin doktorsexamen vid Universitetet A&M i Texas. Hennes proffesionella intressen inkluderar data och nätverksanalys. 

Email: erica.metheney@gu.se