Biträdande forskare


Rose Shaber-Twedt

Rose har en kandidatexamen i internationella relationer från Royal Holloway, University of London. Hon arbetar för närvarande som VD assistent vid GLD och har tidigare arbetat sin forskningsadministratör och redaktör vid Göteborgs universitets avdelnings för globala studier samt vid Göteborgs centrum flr globalisering och utveckling (GCGD).

Email: rose.shaber-twedt@gu.se