Forskare


Lindsay J. Benstead

Lindsay J. Benstead är docent i Statsvetenskap vid Mark O. Hatfield School of Government vid Portland State University där hon undervisar i Mellanöstern och Nordafrikansk politik och forskningsmetoder. Hennes forskning fokuserar på identitetspolitik (kön, religion, stam), klientelism, allmän opinion och undersökningsmetodik i Mellanöstern och Nordafrika. Lindsay har genomfört nationellt representativa undersökningar i Marocko, Algeriet, Tunisien (med Ellen Lust), Libyen (med Ellen Lust och Jakob Wichmann) och Jordanien (med Kristen Kao, Ellen Lust, och Jakob Wichmann) och bidrar till Transitional Governance Project och Governance and Local Development, Yale University. Hon är en bidragande forskare i Women’s Rights in the Middle East Program vid James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University. Lindsays forskning har publicerats i tidskrifter som Perspectives on Politics, Governance, Politics & Religion, International Journal of Public Opinion, Democratization och Foreign Affairs. Hon har en doktorsexamen i public policy och statsvetenskap och en master i tillämpad ekonomi från University of Michigan i Ann Arbor. Hon har verkat som postdoktoral forskare i the Council on Middle East Studies, Yale University, och har undervisat vid institutionen för Near Eastern Studies, Princeton University. Webbplatser: https://www.pdx.edu/hatfieldschool/lindsay-benstead och http://bakerinstitute.org/experts/lindsay-j-benstead/

Boniface Dulani

Boniface Dulani föreläser i statsvetenskap vid University of Malawi. Han fungerar också som Fieldwork Operations Manager för Afrobarometer - en serie jämförande nationella opinionsundersökningar som mäter allmänna attityder till demokrati, styrning, ekonomi och marknadsreformer, ledarskap och andra frågor i mer än 30 afrikanska länder. Boniface är doktor i statsvetenskap från Michigan State University där han tog examen 2011 med avhandlingen ”Personal Rule and Presidential Term Limits in Africa". Boniface har även studerat vid universiteten i York och Sussex i Storbritannien, varifrån han tog examen med en kandidat i statsvetenskap 1999 och en master i filosofi och utvecklingsstudier 2002. Boniface är mottagare av flera utmärkelser, bland annat det prestigefyllda Fulbrightstipendiet för sina doktorandstudier vid Michigan State. Boniface fortsätter att forska och skriva om gränser för hur länge valda företrädare får inneha sina positioner samt de bredare områdena demokrati och samhällsstyrning. På sin fritid tycker Boniface om att titta på sport, han har en passion för fotboll, basket och amerikansk fotboll. Han bor i Zomba, Malawi.

Pierre F. Landry

Pierre F. Landry är professor i statsvetenskap och direktör för Global China Studies vid NYU-Shanghai, samt forskare vid Research Center for the Study of Contemporary China vid Peking University. Hans grundutbildning var i ekonomi och juridik vid Sciences-Po i Paris. Pierre tog sin doktorsexamen i statsvetenskap vid University of Michigan. Han är också en före detta elev av Hopkins-Nanjing programmet. Hans forskningsintresse är fokuserat på Asien och kinesisk politik, komparativt lokalt styre, kvantitativ jämförande analys och undersökningsforskning. Hans arbete rör samhällsstyrning och kinesiska tjänstemäns politiska styrning. Förutom artiklar och bokkapitel inom jämförande politik och politisk metodologi är han författare till "Decentraliserad Authoritarianism in China" med Cambridge University Press (2008). Han är konsult på Universities Service Centre for China Studies, Chinese University of Hong Kong, där han deltar i utvecklingen av Barometer on China’s Development (BOCD) och tjänstgör på centrets internationella rådgivande kommitté. Han samarbetar också med Governance and Local Development (GLD), UNDP och Världsbanken om att utveckla indikatorer på variationer i det lokala styret i en mängd olika länder, särskilt i Vietnam, Tunisien, Jordanien och Malawi. Webbplats: http://shanghai.nyu.edu/academics/faculty/pierre-landry-0

Dhafer Malouche

Dhafer Malouche tog sin doktorsexamen i statistik och tillämpad matematik från Paul Sabatier-University i Toulouse, Frankrike i oktober 1997. I september 1998 fick han en biträdande professorstjänst vid University of Sousse i Tunisien. Under 2001-2002 var han gästprofessor vid York University i Toronto där han började arbeta på flera ämnen som rör statistisk modellering. År 2002 återvände han till Tunisien och tjänstgjorde som biträdande professor vid den nya Engineering School of Statistics i Tunisien tills han blev docent 2009. Dhafer undervisar i dataanalys, såsom Bayesiansk statistik och Data Mining. Vid Engineering School of Statistics förestår han många samarbets- och tvärvetenskapliga forskningsprogram och handleder doktorander. Han har publicerat flera artiklar i biologi (studier på relationen mellan angiotensinomvandling hos diabetespatienter och studier på distributionen av vilande cystor i Bizertelagunen), genetik (statistisk analys av IMGT/HighV-QUEST Next Generation Sequencing resultat), sensorisk analys på olivolja (karakterisering och preferenskartläggande av olivoljekultivarer), epidemiologi (prognoser av diabetes typ 2 prevalens i Tunisien samt en uppskattning av effekten av temperaturen i Tunisien på dödlighet) i och förnyelsebar energi (prediktioner av hushållsapparaters energianvändning för ett bättre utnyttjande av förnyelsebar energi). I maj 2011 var han en Fulbright Scholar på Statistiska institutionen vid Stanford University där han arbetade i tre månader med grafisk modellering och Bayesian networks. Sedan 2011 har han arbetat med professor Ellen Lust från Yale University/Göteborgs Universitet och professor Lindsay Benstead från Portland University. Han har genomfört tre nationella undersökningar i Tunisien om den politiska övergången och den lokala styrningen. I januari 2014 började han arbeta inom Governance and Local Development. Han blev inbjuden att arbeta som gästforskare vid MacMillan Center på Yale och ägnade den tiden åt att förbereda GLDs Tunisienstudie i februari-mars 2015 vilken fungerar som en pilotstudie åt GLDs framtida forskningsprojekt om lokal styrning. Webbplats: http://essai.academia.edu/DhaferMalouche

Ragnhild L. Muriaas

Ragnhild L. Muriaas (Ph.D) är docent vid Institutionen för jämförande politik vid universitetet i Bergen, Norge. Hon har publicerat omfattande på frågor som rör inkluderande aspekter vid Afrikanska regimer, som politisk decentralisering, traditionella auktoriteter, partiorganisering och kvinnors representation. Hon har erfarenhet från fältstudier på nationell och lokal nivå i Malawi, Sydafrika, Uganda och Zambia. Hon är projektledare for Money Talks: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States (finansierat av FRIHUMSAM, Norges forskningsråd) och är en gruppmedlem av projektet "Engineering gender equality: The effects of aid to Women's political representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia” (finansierat av NORDGLOBAL och Norska Forskningsrådet). Hennes arbete på olika aspekter av demokratiseringen i Afrika har publicerats i Commonwealth and Comparative Politics, Democratization, Government and Opposition, International Political Science Review, The Journal of Modern African Studies, Women’s Studies International Forum and Representation. Hon är medredaktör för boken Gendered Citizenship: The Politics of Representation (Palgrave) och hon har också skrivit ett kapitel som heter ‘The Quality and Stability of Subnational Elections in Africa: A Methodological and Conceptual Tool' i Anthony Spanakos och Francisco Panizzas Conceptualizing Comparative Politics (Routledge). I kapitlet presenteras Malawi som ett av de viktigaste fallen tillsammans med Lesotho, Sydafrika och Uganda. Muriaas är för närvarande (2014-2016) redaktör för Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift.