Forskare


Lise Rakner

Lise Rakner är professor i komparativ politik, Universitetet i Bergen och Senior Research Fellow vid Chr. Michelsen Institute, Norge. Hennes forskningsintressen omfattar komparativ demokratisering, med särskild tonvikt på mänskliga rättigheter, val och politiska partier i Afrika söder om Sahara. Rakners arbetsområde omfattar den politiska ekonomin, med en betoning på ekonomiska reformer, beskattning, näringslivsorganisationer, budgetprocesser och biståndseffektivitet. Hon har genomfört ett antal analyser för internationella organ (Danida, DFID, Norad, Sida, Världsbanken). Lise har publicerat omfattande i internationella tidskrifter om frågor som rör bistånd till styrande, val, politiska partier och politiska institutioner, skatter och ekonomiska reformer. Under de senaste två decennierna har hon lett och samordnat tio internationella forskargrupper och projekt. De viktigaste forskningssamarbetena har genomförts i Malawi, Uganda och Zambia. I forskningsledarskap lägger hon stor vikt vid jämlikt partnerskap, gemensamma publiceringar och inkludering av junior kollegor. Med Peter Burnell och Vicky Randall är hon redaktör för Oxford University Press Politics in the Developing World (5: e upplagan kommer 2016). Med Leo Arriola, UC Berkeley, har hon nyligen etablerat ett Bergen-Berkeley forskningsprogram om politiska partier i utvecklingsländerna. Lise har arbetat med Chancellor College och Boniface Dulani sedan 2003.

Vibeke Wang

Vibeke Wang är postdoktor vid Chr. Michelsen Institut och har en doktorsexamen i komparativ politik från universitetet i Bergen, Norge. Hennes forskning handlar om representation, lagreformer, lagstiftande institutioner och könskvotering i Afrika söder om Sahara. Vibeke har medverkat i The Journal of Modern African Studies, Representation, Women’s Studies International Forum och redigerade volymer. Hon är medredaktör för en specialutgåva om förhållandet mellan demokratisering och kvoter i Afrika (Women’s Studies International Forum, 2013). För närvarande arbetar hon på två treåriga projekt som finansieras av Norges forskningsråd. Projekten utforskar frågor om kvinnors politiska representation i Malawi, Uganda och Zambia.

Adam Harris

Adam Harris tog sin doktorsexamen vid New York University i augusti 2015. Han har specialiserat sig på etnisk och afrikansk politik. I sin avhandling försöker han förstå varför vissa väljare (upp till 52% av de afrikanska väljarna) inte stödjer sin etniska grupps parti. För att besvara denna fråga utvecklar han, och mäter, begreppet etnisk närhet som rör sig bortom den akademiskt konventionella etniska gruppidentiteten till att mer fullständigt beakta den komplexa roll etnicitet spelar i skapandet av politiska preferenser. Avhandlingen hävdar att formen av etnisk grupptillhörighet påverkar hur politiska preferenser bestäms utifrån positionen i den egna etniska gruppen, vilket i sin tur bestäms av ens etniska attribut (etnisk närhet). Panelundersökningar och experiment användes för att testa effekten av etnisk närhet på väljarpreferenser i Sydafrika. Resultaten är också replikerade i USA och Uganda. Kort sagt, avhandlingens slutsats är att de som är mindre nära den egna gruppen och närmare en utegrupp är mer benägna att vara lättrörliga väljare och att de kommer att ha svagare preferenser för sin etniska grupps parti. Adam har också genomfört forskning om etnisk identifierbarhet (nyligen publicerad i Journal of Conflict Resolution), fördomar om etnicitet och invandrare, determinanter av politiska protester, ideologiska ”ideal point”-uppskattningar bland afrikanska lagstiftare och effekterna av utländskt bistånd i mottagarländer. Hans forskning har fått stöd av National Science Foundation, New York University och Columbia University.

Marwa Shalaby

Marwa Shalaby är biträdande professor vid avdelningen för genus- och kvinnostudier samt avdelningen för statsvetenskap vid University of Wisconsin-Madison. Innan Shalaby började arbeta vid University of Wisconsin-Madison var hon affilierad forskare för Mellanöstern samt ledare för programmet "Women's Rights in the Middle East" (Rics University, Texas), samt besökande forskare vid Programmet för Governance och Lokal Utveckling (GLD), Göteborgs universitet. För närvarande arbetar hon vid "the editorial boards of Politics and Religion" och "Review of Economics and Political Science". Marwa Shalaby forskar inom områden som komparativ politik, demokratisering samt forsknings metodologi. Hennes arbete fokuserar främst på skärningspunkten mellan auktoritär politik och kvinnor i politiken. Hennes forskning syftar också till att undersöka mikrodynamiken och resultaten från valinstitutionerna under konkurrenskraftig auktoritärism, främst i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Dessutom arbetar hon med ett internationellt projekt med målet att undersöka drivkrafter för politisk tolerans i icke-demokratiska stater och stater övergångs-stater. 

Mine Eder

Mine Eder är professor i statsvetenskap vid institutionen för statsvetenskap och internationella relationer vid Bogazici universitetet i Istanbul, Turkiet. Hon mottog Fulbirght stipendium för att ta doktorsexamen vid University of Virginia där hon tog sin masterexamen samt doktorsexamen i politik. Hon har även undervisat vid Lewis and Clark College och har verkat som gästprofessor vid Yale och George Washington University. Hon har tidigare specialiserat sig på komparativ politisk utvecklingsekonomi och har i sina publikationer undersökt en rad aspekter kring Turkiets politiska ekonomi; allt från regionalt samarbete , välfärdsförsörjning, hinder för utveckling, populism samt förbindelserna mellan Turkiet och EU. Sedan 2006 har Eder forskat kring migrationsvägar och urban transformering i Istanbul; inhemska kvinnliga migrerande arbetare, pendelhandlare, förskjutning och gentrifiering i Istanbuls områden liksom lokal styrning.