Dhafer Malouche

Dhafer Malouche tog sin doktorsexamen i statistik och tillämpad matematik från Paul Sabatier-University i Toulouse, Frankrike i oktober 1997. I september 1998 fick han en biträdande professorstjänst vid University of Sousse i Tunisien. Under 2001-2002 var han gästprofessor vid York University i Toronto där han började arbeta på flera ämnen som rör statistisk modellering. År 2002 återvände han till Tunisien och tjänstgjorde som biträdande professor vid den nya Engineering School of Statistics i Tunisien tills han blev docent 2009. Dhafer undervisar i dataanalys, såsom Bayesiansk statistik och Data Mining. Vid Engineering School of Statistics förestår han många samarbets- och tvärvetenskapliga forskningsprogram och handleder doktorander. Han har publicerat flera artiklar i biologi (studier på relationen mellan angiotensinomvandling hos diabetespatienter och studier på distributionen av vilande cystor i Bizertelagunen), genetik (statistisk analys av IMGT/HighV-QUEST Next Generation Sequencing resultat), sensorisk analys på olivolja (karakterisering och preferenskartläggande av olivoljekultivarer), epidemiologi (prognoser av diabetes typ 2 prevalens i Tunisien samt en uppskattning av effekten av temperaturen i Tunisien på dödlighet) i och förnyelsebar energi (prediktioner av hushållsapparaters energianvändning för ett bättre utnyttjande av förnyelsebar energi). I maj 2011 var han en Fulbright Scholar på Statistiska institutionen vid Stanford University där han arbetade i tre månader med grafisk modellering och Bayesian networks. Sedan 2011 har han arbetat med professor Ellen Lust från Yale University/Göteborgs Universitet och professor Lindsay Benstead från Portland University. Han har genomfört tre nationella undersökningar i Tunisien om den politiska övergången och den lokala styrningen. I januari 2014 började han arbeta inom Governance and Local Development. Han blev inbjuden att arbeta som gästforskare vid MacMillan Center på Yale och ägnade den tiden åt att förbereda GLDs Tunisienstudie i februari-mars 2015 vilken fungerar som en pilotstudie åt GLDs framtida forskningsprojekt om lokal styrning. Webbplats: http://essai.academia.edu/DhaferMalouche