Lindsay J. Benstead

Lindsay J. Benstead är docent i Statsvetenskap vid Mark O. Hatfield School of Government vid Portland State University där hon undervisar i Mellanöstern och Nordafrikansk politik och forskningsmetoder. Hennes forskning fokuserar på identitetspolitik (kön, religion, stam), klientelism, allmän opinion och undersökningsmetodik i Mellanöstern och Nordafrika. Lindsay har genomfört nationellt representativa undersökningar i Marocko, Algeriet, Tunisien (med Ellen Lust), Libyen (med Ellen Lust och Jakob Wichmann) och Jordanien (med Kristen Kao, Ellen Lust, och Jakob Wichmann) och bidrar till Transitional Governance Project och Governance and Local Development, Yale University. Hon är en bidragande forskare i Women’s Rights in the Middle East Program vid James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University. Lindsays forskning har publicerats i tidskrifter som Perspectives on Politics, Governance, Politics & Religion, International Journal of Public Opinion, Democratization och Foreign Affairs. Hon har en doktorsexamen i public policy och statsvetenskap och en master i tillämpad ekonomi från University of Michigan i Ann Arbor. Hon har verkat som postdoktoral forskare i the Council on Middle East Studies, Yale University, och har undervisat vid institutionen för Near Eastern Studies, Princeton University. Webbplatser: https://www.pdx.edu/hatfieldschool/lindsay-benstead och http://bakerinstitute.org/experts/lindsay-j-benstead/