Mångfacetterad Auktoritet

GLD:s Årliga Konferens 2018  

31 Maj - 1 Juni 2018

Göteborg, Sverige

  

Foto: President Jacob Zuma anländer till sydafrikas Parlament för att delta i den officiella öppningen av den traditionella kammaren, Cape Town. (Photo: GCIS)

 

Överblick

Programmet för styrning och Lokal utveckling (GLD) vid Göteborgs universitet kommer mellan den 31 Maj och 1 juni 2018 hålla sin årliga konferens. Denna gång är temat ”mångfacetterade auktoriteter”, i kontexter där staten är svag, har akademiker uppmärksammat vikten av traditionella auktoriteter och andra icke statliga aktörer när det kommer till konflikt-hantering, skatteinsamling och ett flertal andra funktioner. Utöver det, kan invånare som lyder under traditionella auktoriteter i vissa domäner, också lyda under statliga auktoriteter i andra sammanhang, exempelvis när det kommer till barnens skolgång eller sjukvård. Dessutom, kan staters och traditionella auktoriteters makt mötas och överlappa, vilket kan leda till förvirring eller konflikt, exempelvis när det gäller fördelning av jordegendom.

Även i sammanhang där staten ses som relativt stark (dvs. i hög, medel och lågmedel inkomstländer) kan invånare föredra att lösa sina angelägenheter som skolgång, giftermål och begravningar hos icke-statliga traditionella auktoriteter. Spänningen som kan uppstå mellan statliga och icke-statliga auktoriteter i västvärlden, kan exemplifieras med aktuella juridiska konflikter angående frågor som samkönade äktenskap och tillgången till preventivmedel och fri abort.

Vi försöker påvisa forskning som undersöker hur olika typer av auktoriteter interagerar och till vilken grad de kompletterar eller krockar med varandra. Vi önskar också att kunna reda ut hur sådana interaktioner kan påverka samhällsstyrningar ur ett bredare perspektiv – på den lokala såväl som statliga nivån. Vi siktar på att uppmuntra till en vibrant dialog angående dessa frågor bland och mellan akademiker, policyförfarare och andra intressenter i utvecklingsfrågor.

 

Plats

Arken Hotel & Art Garden Spa

Nordatlanten 100

418 34 Göteborg