Vägar mot Ansvarsutkrävande

GLD:s Årliga Konferens 2019 

23 - 24 Maj 2019

Varberg, Sweden

  

Foto: Protesters on Ocean Beach, San Francisco , Feb. 11 2017 (Tim Gouw)

 

Överblick

Programmet för styrning och lokal utveckling (GLD) vid Göteborgs Universitet kommer att hålla sin årliga konferens den 23-24 Maj, 2019 med temat ”Vägar till ansvarsutkrävande”.

Målet med konferensen kommer vara att överväga om, hur och när medborgare effektivt kan utkräva ansvar från makthavare. Ett viktigt tema kommer vara de olika sätten som medborgare håller makthavare ansvariga, men även hur folk i olika nationella kontexter kräver svar och upprätthåller viktiga myndighetsfunktioner i sammanhang där staten har missbrukat sina plikter. Vi söker perspektiv från akademiska observationer såväl som professionella erfarenheter, för att förstå skillnaderna i ansvarsutkrävande processer och praktiker mellan statliga och icke-statliga plattformar. Såväl som förstå hur dessa plattformar interagerar, och hur svaren till dessa frågor kan variera i olika sektorer så som, utbildning, sjukvård, säkerhet, och välfärd.

Vi uppmuntrar forskning som berör denna typ av frågor som berör processerna kring ansvarsutkrävande och tillit: från informering om rättigheter, samhällsansvar och resultat, till tillämpningen och sanktioneringen av aktörer som brister i sitt ansvarstagande. I vårt kartläggande av de olika vägarna mot ansvarsutkrävande, bidrar vi också till GLD:s bredare syfte att förklara breda variationer i styrelseskick och lokal utveckling för att bidra till bättre mänskliga levnadsvillkor globalt.

 

Plats

Varbergs Kusthotell

Nils Kreugers väg 5

432 53 Varberg