“Från kunskap till handling: Aktuella insikter om demokrati, styre och väpnade konflikter”

Policy Dialogue Day 2017

10 Maj 2017

Göteborg, Sverige

 

 

Översikt

Det här årets Policy Dialogue Day är organiserat i samarbete mellan V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, QoG (Quality of Government) Institute, GLD-Göteborg (Programmet Governance and Local Development) och UCDP (Uppsala Conflict Data Program). Policy Dialogue Day har för avsikt att överbrygga klyftan mellan analys och praktik. Den kommer att täcka ämnen relaterade till de senaste fynden inom områdena demokrati, konflikter, korruption och lokalt styre. Det här årliga eventet fortsätter att fungera som en plattform för dialog för utövare, beslutsfattare och akademiker.

 

Vilka är de viktigaste globala förändringarna i demokrati, konflikt och styre idag och vilka är dess implikationer för mänsklig utveckling? Är demokratin på nedgång? I så fall, inom vilka områden sker de främsta tillbakagångarna? Vad säger de senaste fynden om aktuella tendenser för väpnade konflikter? På vilket sätt har konflikternas natur och omfattning förändrats och kan vi fortfarande förvänta oss att demokratiska institutioner kan hjälpa oss att hindra dem? Är korruption en källa till ”dåligt fungerande demokrati” eller är det tvärtom en konsekvens av den? Går det att ha ”väl fungerande demokrati” utan demokrati? Och hur viktig är staten för resultaten av mänsklig utveckling? Har staten och demokratin förlorat sin innebörd för medborgare idag? Hur kan vi på bästa sätt främja demokratin, mänskliga rättigheter, kvalitet inom institutioner och fred i dagens förändrade värld?

 

 

Plats

Wallenberg Konferenscentrum
Medicinaregatan 20 A
413 90 GÖTEBORG 

 

Karta

 

Kontakt

För reservationer eller mer information kontakta Natalia Stepanova, Verksamhetsansvarig, V-Dem Institute: Natalia.stepanova@v-dem.net senast den 7:e april 2017.

                                   

ABSTRACTS

COMING SOON 

SPEAKERS

COMING SOON 

 

 

 

Organizers