"Workshop: The Dynamics of Decentralization in the MENA: Comparative Lessons for Oman"

2-3 Mars 2020

Göteborg, Sverige

  

 

Överblick

Workshopen syftar till att samla akademiker som forskar på fenomenet decentralisering, med särskild fokus på Mellanöstern och Nordafrika, för att diskutera erfarenheter av decentralisering i regionerna. Diskussionerna kommer att kretsa kring decentraliseringsreformer och deras utformning, deras hinder, framgångsrika exempel och reformers resultat i bred bemärkelse.  Förhoppningsvis kan diskussionerna generera nya idéer och förhållningssätt gällande decentralisering, samt stärka samarbetsvilliga band mellan forskare och policy nätverk kring dessa frågor.

Workshopen är en del av ett två-årigt forskningsprojekt (finansierat av The Carnegie Corporation of New York) på decentralisering i MENA-regionen, med ett särskilt fokus på Oman. Det bredare projektet syftar till att göra tre huvudsakliga bidrag: För det första, att skapa policy-relevant, akademisk forskning om decentralisering, samt bidra till framtida multinationell forskning på ämnet. För det andra, ska forskningsresultaten informera intressenter i Sultanatet Oman, om hur skillnader i lokala styrningsstrukturer påverkar invånares deltagande i samhället, samt huruvida invånare vänder sig till statliga eller alternativa strukturer för tillgången till olika typer av samhällsservice. För det tredje, syftar konferensen till att främja och utöka de akademiska nätverk såväl som intressent-nätverk i MENA, Subsahariska Afrika, USA och Europa, som ägnar sig åt fenomenet decentralisering.

För att åstadkomma detta använder vi oss av ett inkluderande och mång-metodologisk tillvägagångssätt, för att utforska sub-nationella variationer i samhällsstyrning som kan påverka effektiv implementering av decentraliseringsprocesser i Oman.

 

*Observera att på grund av begränsat utrymme så är detta event inte öppet för allmänheten.   

 

Plats

Göteborgs Universitet

Sverige

 

Deltagare 

Sami Atallah (Director at Lebanese Center for policy Studies, LCPS), Intissar Kherigi (Jasmine Foundation), Ahmed al-Mukhaini (Independent Scholar), Ezra Karmel (University of Guelph), Miriam Bohn (Friedrich-Alexander University), Erik Vollmann (Friedrich-Alexander University), Sylvia Bergh (Institute of Social Studies, The Hauge), Somayeh Shafiei (GLD, the Institute of Humanities and Cultural studies Iran), Zeynep Kadirbeyoglu (Bogazici University), Maryam Al Kharusi (GLD, Oman), Chagai Weiss (University of Wisconsin-Madison), James Worrall (University of Leeds), Marwa M. Shalaby (University of Wisconsin-Madison), Kristen Kao (GLD), Ellen Lust (GLD)