GLD's historia - Tidslinje 2015-2021


2015

 • GLD flyttade till Göteborgs universitet.
 • GLD anställde forskarassistenterna Kristen Kao och Adam Harris samt doktoranden Felix Hartmann.
 • Publicering av GLD Göteborgs första working paper: Ariel I. Ahram ”War-Making, State-Making, and Non-State Power in Iraq”.
 • 2015 LGPI Tunisien: Data samlades under februari och mars in i Tunisien, med hjälp av medel från Moulay Hichams Foundation och Yale University. GLD’s forskare påbörjade analys och spridning av resultatet efter att GLD flyttat till Göteborg i juni.
 • GLD påbörjade förberedelser inför 2016 års LGPI-undersökning i Malawi, finansierad av Svenska Vetenskapsrådet.

2016

 • GLD anställde forskarassistenten Ruth Carlitz.
 • 2016 LGPI Malawi: GLD implementerade, tillsammans med partners från IPOR Malawi, Bergen universitet samt Christian Michelsen institutet i Bergen (Norge), LGPI-undersökningen i Malawi. Man samlade under mars och april 2016 in över 8.100 hushållsenkäter och 270 elitenkäter.

2017

 • GLD spred resultatet från LGPI Tunisien (2015) och Malawi (2016) genom rapporter, working papers, presentationer, workshops samt offentlig release av den förkortade datasamlingen från LGPI Malawi 2016.
 • GLD höll sin första årskonferens på temat ”Seeking Solutions” i Hindås, Sverige.
 • GLD, QoG, V-Dem och UCDP organiserade sin första gemensamma Policy Dialogue Day på temat ”From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance, and Armed Conflict.”
 • GLD delade ut sina sex första Short-Term Grants.
 • GLD anställde doktornderna Prisca Jöst och Ezgi Irgil.
 • GLD startade två nya forskningsprojekt:
 • Sociala institutioner och styrning: lektioner från Subsahariska Afrika (Svenska Vetenkapsrådet)
 • Urbanisering i Subsahariska Afrika: Kenya, Malawi och Zambia (FORMAS)

2018

 • GLD anställde forskningsassistenten Josephine Gakii Gatua och doktoranden Elise Tengs.
 • GLD höll sin årskonferens med temat ”Layered Authority” i Göteborg, Sverige.
 • GLD, QoG, V-Dem och UCDP höll sin gemensamma Policy Dialogue Day på temat ”New Research = Better Policies: Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict.”
 • GLD och IPOR grundade Edward Chiwayula stipendiet som stöd till studenter vid University of Malawi.
 • GLD startar två nya forskningsprojekt:
 • Flyktingmigration och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige (SIPGI) (Svenska Vetenskapsrådet).
 • SAFEResearch: Säkrare fältbaserad forskning inom samhällsvetenskapen (Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Vetenskapsrådet.

2019

 • GLD höll sin årskonferens med temat ”Routes to Accountability” i Varberg, Sverige.
 • GLD, QoG, V-Dem och UCDP höll sin gemensamma Policy Dialogue Day på temat ”New Challenges to Democracy, Governance and Peace.”
 • GLD lanserade sin podd-serie, Governance Uncovered.
 • LGPI användes i stora nationella undersökningar i Kenya, Malawi och Zambia. GLD och dess partners undersökte över 24.000 individer under perioden maj till november 2019. Datan samlades in som en del av två olika forskningsprojekt, ”Sociala institutioner och styrning: lektioner från Subsahariska Afrika” samt ”Urbanisering i Subsahariska Afrika: Kenya, Malawi och Zambia”.
 • GLD startade fyra nya forskningsprojekt:
 • Styrning och lokal utveckling inom MENA (Hicham Alaoui Foundation).
 • Lokal styrning under decentralisering: Oman och i Arabregionen (Carnegie Corporation of New York).
 • Från hämnd till förlåtelse: Att stärka varaktig fred i post-konflikt-samhällen (Riksbanken Jubileumsfond; Folke Bernadotteakademin)
 • Åtgärder för allmännytta i skuggan av urbaniseringen: Lärdomar från exempel i Kenya, Malawi och Zambia (Svenska Vetenskapsrådet).

2020

 • GLD lanserade GLD SSRN eJournal
 • Säkrare fältarbete inom samhällsvetenskapen: En guide till mänsklig och digital säkerhet i fientliga miljöer, publicerad av Sage Publications.
 • GLD och dess partners genomförde mellan maj och augusti över 6.800 telefonundersökningar i Malawi och Zambia 2020 för projektet ”Utveckling av lokalt förankrat synsätt på reaktioner efter Covid-19”. GLD spred under hösten resultatet i form av rapporter, working papers, webinarier samt offentlig publicering av fyra nya datasamlingar.
 • I samarbete med TIFA Research, samanställde GLD ett begränsat antal frågor, tagna från covid-19-undersökningarna från Malawi och Zambia, som en del av en större undersökning genomförd av TIFA Research. Föreståndare Ellen Lust deltog sen i ett webinar med TIFA, för att diskutera och sprida resultatet både på lokal nivå och och beslutsfattarnivå.
 • Framtagande av GLD-data.
 • GLD startade tre nya forskningsprojekt:
 • Utveckling av lokalt förankrat synsätt på reaktioner efter Covid-19 i Malawi och Zambia (GLD Programrekryteringsstipendie – Svenska Vetenskapsrådet; FORMAS).
 • Att straffa eller förlåta? Attityder kring rättvisa och återintegrering av europeer som samarbetat med islamiska staten (Lundgrens Vetenskapsfond).
 • Gender och politik inom MENA: Ett årtionde efter de arabiska upproren (Riksbankens jubileumsfond).

2021

 • GLD hade sina första helt digitala årskonferens 
 • Totalt hölls 31 online event under året
 • Vi höll en tre-dagars workshop om genus och politik i mellanöstern och norra Afrika
 • Den första omgången av Work-in-Progress workshops anordnades 
 • Vi började att producera och publicera policy briefs, ämnade för att på ett mer tillgängligt sätt sammanfatta våra forskningsresultat för politiker och utvecklingsbranchen 
 • Policy Roundtable's var ytterligare ett nytt intiativ, där aktörer från organisationer världen över möts för att samtala om aktuella politiska situationer eller händelser 
 • 2021 var även året då det treåriga Covid-19 projektet avslutades och sammanfattades i en rapport som hittas här
 • Projektet "Zambian Election Panel Survey" genomfördes