Lämna in din Akademiska Artikel

Programmet för styrning och lokal utveckling välkomnar inlämning av akademiska artiklar för publicering på vår hemsida. Alla artiklar kommer att granskas av vår redaktionella kommitté och de artiklar som väljs ut för vår serie av Woking Papers kommer att publiceras på hemsidan. Observera att artiklar som redan publicerats någon annanstans inte kommer att publiceras på vår hemsida. Alla artiklar ska vara välskrivna och kontrolleras noggrannt för typografiska fel. Även om vår serie av Working Papers är av vetenskaplig karaktär, syftar v till att tillgängliggöra våra publikationer för en bredare publik. Vi ber därför om att artiklar är lättförståeliga och avstår från användning av onödig "jargong". Slutligen så rekommenderar vi att artiklar ska vara mellan 7 000 till 10 000 ord, artiklar får inte överstiga 12 000 ord. 

För att lämna in din akademiska artikel, skicka den i word-format till contact@gld.gu.se. Läs vår style guide först för att säkerställa att formateringsriktlinjer följs. Vi accepterar inte artiklar som inte följer dessa riktlinjer.