Utlysning: Forskning baserat på orginaldata från Malawi, Kenya och Zambia

Programmet Governance och Lokal Utveckling välkomnar förslag för forskningsprojekt som använder den orginaldata vi samlat in från Malawi, Kenya och Zambia. Det är en chans för juniora forskare baserade i någon av dessa tre länder att utnyttja denna data innan den släppts för en större publik, medan du också får träning i hur du kan använda enkätundersökningstekniker. Detaljer om enkätdatan samt tillämpningskrav presenteras vidare här (på engelska).