GLD i MENA

Status: 

Pågående 

 

Datum: 

2019-2021

 

Överblick:

The Program of Governance and Local Developments studie i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) syftar till att skapa en bättre förståelse för lokal styrning i regionen. Studiem undersöker en mängd olika frågor som varför vissa samhällen lyckas tillhandahålla tjänster, lösa konflikter och engagera sig i miljöfrågor medan andra samhällen misslyckas, samt hur myndighets- och styrningsprocedurer varierar över tid och rum. I en tid då diskursen kring regionen främst fokuserar på nationella och internationella krafter som påverkar flyktingkrisen och terrorism, vill vi förstå hur individer lever lokalt och hur styrning varierar mycket på en subnationell nivå. Genom  att använda ett brett spektrum av metodologiska och teoretiska metoder för att undersöka en mängd fall, syftar studien inte enbart till att ge insikter om lokal styrning utan vill även främja vidare forskning. 

 

Finansiär:

Moulay Hicham Foundation