Projektet Transitional Governance (TGP)

  

Status: 

Pågående 

 

Datum: 

2015 - Idag

 

Överblick:

Projektet Transitional Governance (TGP) är en portal för insamling och spridning av forskning och data om styrning i övergångssamhällen i Mellanöstern och Nordafrika m.fl.. Målet är att bidra till kunskap för att bygga samhällen, förbättra forskarnas förståelse för den pressen och processen för ledningen i samhällen samt för att stödja beslutsfattare som engagerar sig i att bidra till utveckling inom en rad politiska sammanhang. TGP sträcker sig över flera ämnesområden som tjänsteleverans, representation, val- och identitetspolitik (t.ex. kön, etnicitet), transperans och metodik och bidrar därför till en rad viktiga frågor onom samhällsvetenskapen. 

 

Läs mer (på engelska): 

Länk