Social Institutions, Political Governance and Integration (SIPGI)

Status: 

Kommande

 

Datum: 

2019-2025

 

Överblick: 

I November 2018 blev GLD och dess sammarbetspartners tilldelade 17.9 miljoner kronor för att studera integration av Syriska flyktingar i Jordanien, Turkiet och Sverige.  Forskningsprojektet kommer att pågå 2019-2025. De som arbetar inom projektet är Kristen Kao (Co-principal Investigator), Andrea Spehar (Co-principal Investigator), Ellen Lust, Isabell Schierenbeck, Mine Eder, and Josepha Wessels. Foto: Stockholm Central Station, September 2015 ( Wikimedia Commons).

Migration är primärt ett urbant fenomen, och skapar nya ekonomiska, sociala och politiska utmaningar. Forskningsprogrammet ställer frågor om hur utbana kommuner möter tvingad migration, med tanke på hur det inte bara förändrar den sociala sammanstättningen i grannskapen utan också påverkar normer och beteenden inom dem. Programmet kommer att genomföra samarbetsprojekt i värd-städer för tillströmningar av syriska flyktingar i Jordanien, Sverige och Turkiet.

Detta program tillhandahåller en infrastruktur för samarbeten mellan internationella forskare med expertis inom migrationsstudier, statsvetenskap och antropologi i Sverige och Mellanöstern. Med hjälp av innovativa metoder inklusive stora N-undersökningar, elitintervjuer, urban etnografi och fältundersökningar genom virtuell reality-360-videoteknologi undersöker och analyserar programmet nexus förbindelsen mellan politiska och sociala institutioner när det kommer till utformningen av integrationsprocesser och fyller därför ett kritiskt gap inom forskningsfältet rörande migrationsstudier. Det nya flermetods angreppssätt som programmet antar kommer att öka tillgänglig data om migration och stadsstyrning på både gränsöverskridande och subnationella nivåer, samt öka vår förståelse för lämpliga styrningssätt i samhällen som står inför tvingad migration i stadsområden. Programmet kommer att främja politik och forskning som förbättrar styrnings-resultat på både kort och lång sikt genom att öka vår förståelse för förutsättningarna som finns för att skapa inkluderande samhällen vid ”traumatisk” migration.

Värd för programmet är Centret för Global Migration (CGM), vid avdelningen för Globala Studier vid Göteborgs universitet (GU), vilket stärker samarbetet med Programmet för styrning och lokal utveckling (GU), Centret för Mellanöstern studier vid Lunds universitet (LU) och Migrationsforskningscentret vid Koc universitet, Istanbul.

 

 

Finansierat av: 

Svenska Vetenskapsrådet