Styrning under Decentralisering: Oman och i den Arabiska regionen

Status: 

Kommande

 

Datum: 

2019-2021

 

Överblick:

Denna tvååriga studie av Omansk styrning under decentralisering försöker att bättre förstå de många utmaningar som decentraliseringsprocessen står inför i övergångsstater. Studien kommer att använda sig av ett flermetods angreppssätt för att utforska hur och när medborgare vänder sig till statliga och icke-statliga institutioner. Målet är delvis att öka vår förståelse för decentralisering i ett kontext av starka sociala institutioner och delvis att upprätta hållbara vetenskapliga och politiskt relevanta samarbeten, nätverk och dialoger i dessa frågor. Vi strävar efter att samarbeta med forskare, politiska experter och tjänstemän i Mellanöstern, Europa, USA och Afrika söder om Sahara, samtidigt vill vi lyfta och nyttja lokal kunskap och erfarenheter.