Styrning under Decentralisering: Oman och i den Arabiska regionen

           

Status: 

Pågående

 

Datum: 

2019-2021

 

Överblick:

Studien av decentraliseringens effekter på styrning i Oman ämnar bidra med en bättre förståelse av de utmaningar som övergångsstater står inför i decentraliseringsprocessen. Genom att använda ett brett spektrum av metodologiska och teoretiska metoder för att undersöka en mängd fall, utforskar studien utmaningar och eventuella konsekvenser vid decentraliseringsprocesser. Målet är delvis att öka vår förståelse för decentralisering i en kontext av starka sociala institutioner och delvis att upprätta hållbara vetenskapliga och politiskt relevanta samarbeten, nätverk och dialoger i dessa frågor. Projektet strävar efter att samarbeta med forskare, politiska experter och tjänstemän i Mellanöstern, Europa, USA och samtidigt lyfta och nyttja lokal kunskap och erfarenheter.

 

Finansiär:

Carnegie Corporation of New York