Rapporter


Tunisiens LGPI: Utvalda fynd om utbildning

Tunisien har länge insett vikten av utbildning för landets utveckling. Utbildningslagen från 2002 anger utbildning som en "nationell prioritet" och gör skolgång obligatorisk för barn i åldrarna 6 till 16. Utbildning är inte bara en nationell rättighet för alla medborgare utan också en plikt för medborgarna och samhället. Trots goda avsikter har framstegen varit små under det senaste decenniet. I de internationella testen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) fick Tunisien betydligt lägre än det globala genomsnittet. Tunisien måste fortsätta att investera och göra ansträngningar för att förbättra utbildningen om Tunisien ska uppfylla sitt mål. Denna rapport syftar till att hjälpa medborgare, beslutsfattare och lärare att förbättra utbildningen genom att ge en ögonblicksbild av medborgarnas erfarenheter av skolor. Resultaten kommer från LGPI-verktyget.

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska, franska och arabiska.