Ledare och grundare


Ellen Lust

Ellen Lust är grundare av och föreståndare för The Program on Governance and Local Development vid Yale University (est. 2013) och därefter vid Göteborgs universitet (ets. 2015), och är professor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har en mastersexamen i moderna mellanöstern- och afrikastudier (1993), doktorsexamen i statsvetenskap från University of Michigan (1997) samt är hedersdoktor vid Yale University (2007). Hon var tidigare fakultetsmedlem vid Rice University (1997-2000) samt vid Yale University (2000-2015), styrelseordförande för mellanösternstudier vid Yale University, samt gästforskare på Institute of Graduate Studies (Genève, Schweiz) och på Straus Institute vid NYU.

Ellen har genomfört fältarbete och enkätstudier i Algeriet, Egypten, Jordanien, Kenya, Libyen, Malawi, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien och Zambia. Hon har skrivit flertalet böcker, läroböcker och artiklar, varav den senaste, Säkrare forskning inom samhällsvetenskapen: En guide till mänsklig och digital säkerhet i fientliga miljöer (SAGE Publishing, 2020) i samarbete med Jannis Grimm, Kevin Koehler, Ilyas Saliba, och Isabell Schierenbeck. Ellens nuvarande forskning fokuserar på att utforska den roll sociala institutioner har i styrning och att utveckla styrningsindikatorer för att systematiskt kunna mäta variationer på styrning och utveckling inom nationer.

Ellen var medgrundare till Transnational Governance Project, medgrundande utgivare till Journal of Middle East Law and Governance och har dessutom varit rådgivare och konsult till organisationer så som Carter Center, Freedom House, NDI, UNDEF, UNDP, USAID och Världsbanken. Carnegie Corporation of New York, the National Science Foundation, Social Science Research Council, Svenska Vetenskapsrådet, och the Moulay Hicham/Hicham Alaoui Foundation har alla bidragit till hennes arbete.

Du kan läsa mer på http://gld.commons.yale.edu/ samt http://transitionalgovernanceproject.org

Email: ellen.lust@gu.se