Forskare


Ghadeer Hussein

Ghadeer Hussein 

Ghadeer Hussein är biträdande forskare på GLD. Hon har en kandidatexamen i politik från Kairos universitet och en mastersexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet. Hon skrev sin kandidatuppsats om entreprenörskap bland Syriska flyktingar i Jordanien och Turkiet. Ghadeer är intresserad av styrning, migration, integration bland flyktingar samt utveckling efter konflikter inom MENA-regionen. Hon har tidigare arbetat för internationella biståndsorganisationer som stödjer flyktingar och asylsökande i Egypten. Innan hon började arbeta för GLD, gjorde Ghadeer forskningspraktik på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Hon arbetade där inom projektet Social Institutions, Political Governance, and Integration (SIPGI) där man fokuserar på lokal migrationspolitik i Jordanien, Turkiet och Sverige.  

Email: ghadeer.hussein@gu.se

Jeffrey Paller

Jeffrey Paller 

Jeffrey Paller är forskare på GLD samt biträdande professor i politik vid University of San Fransisco. Hans forskning undersöker medborgerligt engagemang, demokratiskt ansvar samt hållbar utveckling i afrikanska städer. Han är författare till Democracy in Ghana: Everyday Politics in Urban Africa, och sammanställer nyhetsbrevet This Week in Africa.

Email: jeffrey.paller@gu.se 

Jennifer Bergman

Jennifer Bergman

Jennifer Bergman är biträdande forskare på GLD. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer från Qeen Mary University of London och en masterexamen i konflikt, säkerhet och utveckling från King’s College London. Hon är särskilt intresserad av sambandet mellan konflikt och utveckling, politisk sociologi och psykologi. I sin masteruppsats använde hon ramteori för att analysera hur FN misslyckades med att ta itu med och förhindra våldet mot Rohingya i Myanmar genom att benämna det som en humanitär kris. Vid sidan av sitt arbete på GLD, skriver hon för Unfiltered Voices, där hon kommenterar europeisk politik.

Email: jennifer.bergman@gu.se