Postdoktorer och research fellows


Thabit Jacob

Thabit Jacob är postdoktor och forskare. Hans forskningsintresse rör politisk utvecklingsekonomi med fokus på extraktionsindustri och energi. Hans senaste forskning utforskar resursnationalistisk politik, och särskilt den roll som statsägda företag spelar i att skapa nationalistiska ingripanden i Tanzanias extraktionsindustri. Under sin tid på GLD kommer Thabit att vara en del av forskargruppen och arbeta för att fördjupa GLDs förståelse för lokalt engagemang i hållbar energianvändning. Hans forskning kommer i första hand att kretsa kring ett danskfinansierat projekt som behandlar politisk ekonomi i samband med den förnybara energiomställningen i Afrika. Detta projekt, som påbörjades i slutet av 2021, kommer att undersöka i vilken omfattning förnybara energikällor prioriteras i Ghana (Thabits fokus) och i Tanzania, och vidare utforska ländernas kapacitet, beslutsallianser mellan olika aktörer samt teknologisk adoption.

Thabits akademiska texter har publicerats i African Affairs, The Extractive Industries and Society, Oxford Energy Forum, Energy Research and Social Sciences, Resources Policy, Land Use Policy samt African Review. Hans analyser och kommentarer har även funnits med i mediekanaler så som BBC, Aljazeera, CGTN, NPR, The Economist, The Guardian, Bloomberg, World Politics Review, Deutsche Welle, Le Monde, AFP samt The Africa Report. Han har även rådgivit flertalet internationella organisationer, multilaterala instanser, tankesmedjor och frivilligorganisationer i frågor som rör Tanzanias politiska ekonomi.

Innan han började på Göteborgs universitet var Thabit postdoktor och forskare på Danska institutet för internationella studier. Han fick sin doktorsexamen på Samhällsvetenskapliga och ekonomiska institutionen vid Roskilde universitet där han undervisades av Lars Buur.

 

Email: thabit.jacob@gu.se 

Research Fellows

 

Fellowship-program

GLD’s fellowship-program är framtaget för att ge akademiker och yrkesutövare en möjlighet att under ett år tillsammans med GLD engagera sig i forskning kring hur lokala faktorer påverkar styrning och utveckling. Vi söker akademiker på Ph.D-nivå från hela världen som bedriver forskning relaterad till GLD’s uppdrag, med fokus på styrning och lokal utveckling. Även Ph.D-studenter  inom området är välkomna att ansöka till programmet.

Nästa ansökan öppnar 1a september 2022.

 

Se nuvarnade fellows på vår engelska sida här

GLD Associates

För att uppmärksamma arbetet från forskare som har arbetat med GLD i flera år på långsiktiga projekt, har vi valt ut 10 kvalificerade Associates. Vi vill tacka alla för ett fantastiskt arbete under åren. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans under en lång tid framöver!

 

Lista över alla GLD Associates (via engelska sidan).