Vårt Uppdrag

Varför tillhandahåller vissa samhällen säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det?

Programmet för Governance and Local Development (GLD) syftar till att förklara variationer i styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt. Projektet avser utveckla insikter om statliga och icke-statliga aktörers roller, att fundera över förhållandet mellan faktorer på lokal nivå (t.ex. fattigdom, genusrelationer, eliters roll, etnisk mångfald, etc.) och styrning samt att producera policyrelevanta slutsatser baserade på vetenskaplig forskning.

Programmet har åtagit sig att sprida resultaten från forskningen både lokalt och internationellt genom vetenskapliga publikationer, politiska sammanfattningar, offentliga presentationer och i sociala medier, samt med workshops i samarbete med lokala partners.

Om Oss

Programmet består av flera viktiga element:

  1. Utveckling av ett undersökningsbaserat verktyg för att mäta lokal styrning och utveckling, Local Governance Performance Index (LGPI), och en databas med sammanhängande mätverktyg för att undersöka variation på nationell och lokal nivå.
  2. Forskning baserad på LGPI-måttet och annan data, ofta i samarbete med andra internationella forskargrupper.
  3. Workshops och konferenser som syftar till att sprida resultat, överväga resultat för policyimplementering och undersöka områden i behov av framtida forskning.
  4. Kortsiktiga bidrag för att stimulera forskning från forskare och utvecklingsspecialister utanför kärnan i GLDs team.
  5. GLDs ”Working Paper Series; En vetenskapligt granskad serie som syftar till att sprida resultaten av forskningen.

GLD-programmet samlar forskare från hela världen i ett försök att främja vår förståelse av samhällsstyrning och utveckling. GLD Göteborg samarbetar med Programmet för Governance and Local Development vid Yale University, vilket är inriktat på arabvärlden.