Institutet för samhällsstyrning och lokal utveckling

"Vi strävar efter att främja människors välfärd genom att bedriva vetenskapligt rigorös forskning över hela världen. Vår forskning fokuserar på att svara på en grundläggande fråga: varför kan vissa samhällen tillhandahålla säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som uppmuntrar mänsklig utveckling, medan andra inte lyckas göra det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling. Vi undersöker statliga och icke-statliga aktörers roller, för att komma till insikt om förhållandet mellan samhällsstyrning och faktorer på lokal nivå, såsom fattigdom, genusrelationer, eliters roll och etnisk mångfald."

Senaste publikationerna

I östra Jerusalem ifrågasätter majoriteten av palestinierna legitimiteten i den israeliska statens anspråk på suveränitet i området. Hur påverkar detta palestiniers involvering med staten gällande tillhandahållandet av varor, tjänster, rättigheter och resurser? 


Läs detta working paper här! (länk till vår engelska sida)

The first page of the GLD executive summary, "Could Decentralization Be Key to Resisting Electoral Autocrats? Evidence from Tanzania"

Kan decentalisering vara avgörande i att motverka valautokrati? Bevis från Tanzania visar att oppositionsledda lokala regeringar i decentraliserade områden kan begränsa centralregeringens räckvidd och bygga en stabil opposition.


Läs denna sammanfattning här! (länk till vår engelska sida)

Governance Uncovered

Vår månatliga podcast bjuder in forskare och yrkesverksamma över hela världen att diskutera frågor som rör styrning och lokal utveckling. 

Programledare: Professor Ellen Lust.

Governance Uncovered stöds av Vetenskapsrådet.