Institutet för samhällsstyrning och lokal utveckling

"Vi strävar efter att främja människors välfärd genom att bedriva vetenskapligt rigorös forskning över hela världen. Vår forskning fokuserar på att svara på en grundläggande fråga: varför kan vissa samhällen tillhandahålla säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som uppmuntrar mänsklig utveckling, medan andra inte lyckas göra det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling. Vi undersöker statliga och icke-statliga aktörers roller, för att komma till insikt om förhållandet mellan samhällsstyrning och faktorer på lokal nivå, såsom fattigdom, genusrelationer, eliters roll och etnisk mångfald."

Följ vår forskning

Quantitative Literacy: Introduction to Quantitative Thinking

Video

Experimental Research

Video

Senaste publikationerna

Working Paper: Members of the Same Club?: Subnational Variations in Electoral Returns to Public Goods

"Teorier om demokratiskt styre förutsätter att medborgare 'belönar eller bestraffar' politiker för deras prestationer i att tillhandahålla offentliga tjänster. Denna studie utvidgar den befintliga debatten genom att flytta fokus från subnationella heterogeniteter i valavkastning till regeringsprestationer..." [...]

Policy Brief: Rethinking Clientelism for Development

Konventionell visdom tyder på att beskyddarpolitik underminerar utveckling. Beslutsfattare menar att beskydd och klientelism, dvs. att motta förmåner i utbyte för politiskt stöd, ökar korruption och ett svagt styre. Men hur och när gör medborgarna [...]

Governance Uncovered

Vår månatliga podcast bjuder in forskare och yrkesverksamma över hela världen att diskutera frågor som rör styrning och lokal utveckling. 

Programledare: Professor Ellen Lust.

Governance Uncovered stöds av Vetenskapsrådet.