Institutet för samhällsstyrning och lokal utveckling

"Vi strävar efter att främja människors välfärd genom att bedriva vetenskapligt rigorös forskning över hela världen. Vår forskning fokuserar på att svara på en grundläggande fråga: varför kan vissa samhällen tillhandahålla säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som uppmuntrar mänsklig utveckling, medan andra inte lyckas göra det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling. Vi undersöker statliga och icke-statliga aktörers roller, för att komma till insikt om förhållandet mellan samhällsstyrning och faktorer på lokal nivå, såsom fattigdom, genusrelationer, eliters roll och etnisk mångfald."

Senaste publikationerna

Detta working paper fokuserar på effektiviteten av autonoma åklagarkontor i att bekämpa korruption, vilket ses som en lovande strategi. Genom en studie i Brasilien undersöker Guillermo hur åklagares fysiska närvaro påverkar korruptionsbekämpning lokalt. Resultaten tyder på att åklagares fysisks närvaro kan göra dem mer effektiva när det gäller att bekämpa korruption och tillhandahålla sällsynta orsaksbevis för hur åklagarmyndigheterna påverkar resultatet av lokal styrning.


Läs detta working paper här! (länk till vår engelska sida)

Lokala könskvoteringar kan inte bara stärka kvinnors representation på lokal nivå, utan också på högre nivåer av myndigheter. Kvinnors representation på lokal nivå kan visa sin kompetens och därmed förändra attityden till kvinnliga kandidater mer generellt. Följaktligen kan positiva spridningseffekter vara möjliga. Men ökar lokala könskvoter kvinnors framgång i val på högre nivå?


Läs denna sammanfattning här! (länk till vår engelska sida)

Governance Uncovered

Vår månatliga podcast bjuder in forskare och yrkesverksamma över hela världen att diskutera frågor som rör styrning och lokal utveckling. 

Programledare: Professor Ellen Lust.

Governance Uncovered stöds av Vetenskapsrådet.