Institutet för samhällsstyrning och lokal utveckling

Utforska vad vi gör

"Vi strävar efter att främja människors välfärd genom att bedriva vetenskapligt rigorös forskning över hela världen. Vår forskning fokuserar på att svara på en grundläggande fråga: varför kan vissa samhällen tillhandahålla säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som uppmuntrar mänsklig utveckling, medan andra inte lyckas göra det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling. Vi undersöker statliga och icke-statliga aktörers roller, för att komma till insikt om förhållandet mellan samhällsstyrning och faktorer på lokal nivå, såsom fattigdom, genusrelationer, eliters roll och etnisk mångfald."

Governance Uncovered

Vår månatliga podcast bjuder in forskare och yrkesverksamma över hela världen att diskutera frågor som rör styrning och lokal utveckling. 

Programledare: Professor Ellen Lust.

Governance Uncovered stöds av Vetenskapsrådet.